default_mobilelogo
  • predskolaci

Více z oddílu

Oddíl Předškolní děti nepřijímá nové členy, protože kapacita oddílu je naplněna.

Děti, které dosáhly věku 6 let, automaticky přechází do oddílu Mladších žáků a  Mladších žákyň, pokud nebylo dohodnuto se Zuzanou Kratochvílovou, že mohou zůstat v oddíle PD do konce roku 2020. Do oddílu PD automaticky přecházejí děti z oddílu Rodiče a děti, které dosáhly věku 4 let.

Cvičení bude zahájeno v úterý 8. září 2020 v 16.30 pokud to epidemiologická situace dovolí.

Kapacity dětí v oddlíle Předškolní děti jsou naplněny. Oddíl nové členy nepřijímá.
 

Zápis do oddílu Předškolní děti probíhá jedenkrát ročně. Během měsíce srpna Sokolská všestrannost uveřejní počet volných míst v daných hodinách. Dále uveřejní den a čas zápisu. K zápisu je nutné se osobně dostavit.

Informace o zápisu a počtu volných míst budou uveřejněny na hlavní stránce.

Další informace naleznete v sekci PRO ČLENY. Členské je pevně dané, oddílové v případě nového člena je vypočteno za období od zápisu do konce aktuálního roku.

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy