default_mobilelogo
Oddíl Členské Oddílové Celkem
R a D Rodič 500,- 400,- 900,-
R a D Dítě 200,- 400,- 600,-
Předškolní děti (1x týdně) 200,- 600,- 800,-
Předškolní děti (2x týdně) 200,- 1000,- 1 200,-
Mladší a starší žactvo 200,- 800,- 1 000,-
Dorost 200,- 800,- 1 000,-
Muži (do 65 let) 500,- 1 000,- 1 500,- 
Muži (nad 65 let) 200,- 800,- 1 000,-
Aerobik, Zumba, Power Joga 500,-  perm. 700,-  500,-
Zdravotka (do 65 let) 500,-  1 000,-  1 500,-
Zdravotka - pondělí nad 65 let  200,-   800,-  1 000,-
Zdravotka 200,- / 500,-  perm. 500,-  200,- / 500,-
Karate 9 - 12  200,-   900,-  1 100,-
Šerm 9 - 12  200,-   dle seznamu  
Gymnastika 1 - 6  200,-   dle seznamu  

Pozn.: U nových členů sokolské všestrannosti se vedle členských a oddílových příspěvků platí ještě zápisné 100,- Kč.

Dále 2. zasedání V ČOS schválilo zařazení sletové známky jako povinnou známku pro všechny členy ČOS pro roky 2017 a 2018 ve výši 50 Kč

  • zdravotka 6 měsíců do 65 let 6 x 100,- = 600,-
  • zdravotka 6 měsíců od 65 let 6 x 80,- = 480,-

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy