default_mobilelogo

Kontakt

TJ Sokol Praha Dejvice I.

Bubenečská 4/181

160 00 Praha 6

Tel: 224 313 820

Mobil: 601 167 260

E-mail: sokol@sokoldejvice.cz

Úřední hodiny

Tajemnice:

Po:   07:30 – 09:00 
St:   13:00 – 15:00 

Ekonomka:

Út: 16:30 – 18:30

Pokladna:

Září, Říjen, Leden, Únor:

Po a Út: 16:00 – 19:00

V ostatních měsících lze domluvit platby na tel. 601 167 260 (od 8 do 16 hodin), nebo e-mailu pokladna@sokoldejvice.cz.

Pronájmy

Tenisové kurty

Glinkova 23, Praha 6, 160 00

Květen – Říjen

bližší informace zde

Sokolovna

(Velký sál / Malý sál / Předsálí)

Bubenečská 4, Praha 6, 160 00

Září - Červen

bližší informace zde  

Interní sekce

U příležitosti blížícího se 100. výročí založení československého státu a 130. výročí vzniku Sokola Dejvice se rozhodl výbor jednoty nechat zhotovit nový prapor. O jeho podobě můžete spolurozhodovat i vy.

Sokolské prapory jsou nositeli hodnot, které přetrvávají staletí. Často jsou tichými svědky mnoha významných událostí, mnohdy i historického přesahu. Nejinak je tomu i u šesti praporů Sokola Dejvice, které jednota doposud vlastní. Poslední (a nejmladší) prapor pochází z roku 1938 a jedná se o prapor žáků. Nového praporu by se tedy měla jednota dočkat přesně po 80ti letech.

Protože bychom chtěli, aby se nový prapor stal i určitým symbolem sounáležitosti členstva s jednotou, budou mít členové a příznivci Sokola Dejvice příležitost se na vzniku praporu také podílet - každý bude mít možnost účastnit se formou hlasování výběru podoby nového praporu a dále přispět na jeho zhotovení. Výsledky hlasování poslouží členům výboru jako jeden z podkladů pro konečné rozhodnutí o podobě praporu. Všichni, kdo na zhotovení praporu přispějí, dostanou u příležitosti 130. výročí založení Sokola Dejvice jako poděkování upomínkový list. Peněžní sbírka proběhne na počátku roku 2018.

Co se týká budoucí podoby praporu, již dnes mají členové možnost vybírat ze 4 návrhů. V případě, že by někdo ze členů chtěl zajistit ještě nějaký další návrh, může tak učinit nejpozději do 31.1.2017. Samotné hlasování o podobě nového praporu bude probíhat od 1.2.2017 do 31.3.2017. Hlasovat se bude buď odevzdáním lístečku s uvedením čísla návrhu praporu do schránky na dveřích do sokolovny, nebo níže přímo pod textem. Věříme, že naším společným úsilím vznikne prapor, na nějž budeme hrdí nejen my, ale i generace, které přijdou po nás. Na slavnost rozvinutí nového praporu se těší

Ondřej PETR, starosta

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy